Besøg Lohals

Solnedgangen findes ikke meget smukkere end fra vores bolig "Højen" i Lohals.
Byens hyggelige havn ligger 80 meter væk, og der er mindre end 300 meter til en af de bedste badestrande på Nordlangeland.

Bag stranden breder skoven sig med nogle af landets ældste og mest krogede bøge- og egetræer.
Kort sagt et sandt eldorado for naturelskere, lystfiskere, badegæster og folk, der vil trave lange ture i noget af landets smukkeste natur.
Læs mere her.

PAS PÅ med folkeregisteradresse på Langeland - læs hvorfor her.
Hvis du som ældre får behov for hjælpemidler og kommunal betalt genoptræning, gør du klogt i at have din folkeregisteradresse i en anden kommune end på Langeland.

Fra den aktuelle debat:

Seneste kommentar om Holmegård, hvor borgmester Tonni Hansen tilsyneladende har skiftet mening:
Langelands borgmester Tonni Hansen har kæmpet for, at Holmegård skal bruges som udrejsecenter for de udlændinge, der ikke kan få asyl i Danmark, men som p.t. heller ikke kan sendes retur til deres hjemlande. Men måske er det ikke længere noget, han vil foreslå, da der næppe vil være stemmer i det.
Her et citat fra Fyns Amts Avis, hvor Tonni for halvandet år siden foreslog staten at købe Holmegård og for at bruge det som udrejsecenter:
(1/12 2019) Uenighed om udrejsecenter: Langeland overvejer at lægge billet ind på opgaven
LANGELAND: Regeringen har besluttet, at udrejsecenter Sjælsmark skal lukke i 2020, og Borgmester Tonni Hansen (SF) ønsker derfor en drøftelse omkring en eventuel mulig placering på Langeland, når man skal finde en afløser for Sjælsmark. Denne drøftelse kommer til ske på Økonomiudvalgets møde mandag den 2. december.
Ejerne af Holmegaard har ifølge sagsfremstillingen tilkendegivet, at de er interesseret i en aftale omkring anvendelse af bygningerne, hvilket betyder, at staten har en reel mulighed for at flytte nogle statslige arbejdspladser til Langeland.
- Holmegaard er blandt andet tidligere asylcenter og velegnet til formålet, og vi er jo ikke blevet forundt statslige arbejdspladser ellers, så jeg synes, at det er en oplagt mulighed at få undersøgt. Jeg vil gerne se, om jeg kan få mandat til at gå videre og tale med de ministre, som har det her som arbejdsområde. Og det er nu, der skal rykkes, hvis vi ønsker at komme i betragtning, siger Tonni Hansen

Langeland Kommunes budgetkatalog 2022 er trist og ideforladt læsning, og det passer på ingen måde med de flotte ord og drømme, der fremgår af de kommunale oplæg, fx til kommunens bosætnings og tiltrækningspolitik.

At budgetkataloget tillige er i direkte modstrid med programmet for borgmesteren Tonni Hansen parti, SF, fremgår af de enkelte poster, hvor der fremover skal skæres ned på service til samfundets allersvageste, fx de svært demente og beboerne på kommunens plejehjem.
Hvis svært demente fremover får behov for individuel kørsel til tandlæge, kiropraktiker, bandagist osv., må de – eller nok rettere deres pårørende – selv sørge for det. Hidtil har de kunnet få det bevilget efter servicelovens § 117. Men fordi loven bestemmer, at det ”KAN” en kommune bevilge, så mener Langeland Kommune, at det kan kommunen også lade være med at bevilge.
Og når det fx gælder maden til beboerne på de kommunale plejehjem, vælger partierne bag budgetaftalen, at kommunen årligt skal spares 100.000 kr. ved at forringe madens kvalitet. Men det forsøger kommunen at kamuflere eller skjule ved at beskrive besparelsen på følgende måde:
”På en række områder skønnes det muligt at fastholde budgetterne uden fremskrivning med KL’s skøn for prisudviklingen. Det gælder 100.000 kr. på fødevarer til plejecentrene”.
Hvad er det dog for en kommune, der foretrækker at forringe de dementes vilkår? og som vil spise plejehjemsbeboere af med stadig dårligere mad?
Hvis danske arbejdsgivere kunne gøre det samme og fx bestemme, at alle lønninger for fremtiden skal være uændrede – dvs. sætte inflationen og prisudviklingen ud af kraft – ville det med sikkerhed resultere i vilde protester og en generalstrejke. Men når Langeland Kommune gør det over for kommunens svageligste borgere, er der ingen protester. I stedet sker det med opbakning fra borgmester Tonni Hansen og hans socialistiske folkeparti.
En borgmester, der udtaler følgende i Langeland Kommunes oplæg til en ny bosætnings- og tiltrækningspolitik:
”Vi bor og lever et vidunderligt sted, vi har naturen, roen og nærheden til arbejdspladser. Men vigtigst af alt, har vi den langelandske mentalitet, hvor vi hjælper og bekymrer os om hinanden og fejrer hinandens succeser”.
At ”vi hjælper og bekymrer os om hinanden” har desværre ikke fundet vej til budgetkataloget, hvor tallene desværre på ingen måde tegner et billede af ”et vidunderligt sted” - hverken for børn og unge, lønmodtagere eller syge og gamle...

Forslag til bosætningspolitik 2021-2024:

Så er oplægget sat til debat, og det indeholder så mange floskler og fantasier, at det hører mere hjemme i eventyrerne verden, hvor man har ret til at drømme sig langt væk fra virkeligheden og nyde sin samling af farvestrålende glansbilleder.
Dels er der mange flotte ord uden noget reelt indhold, og dels bygger det på noget, der var engang.

Efter oplægget er det første og vigtigste mål at få børnefamilier til at flytte deres primære bolig til Langeland, fordi ”at bo på Langeland er at være i nuet, her kan du nyde stjernernes klare lys og finde roen og nærværet til hinanden”.
Jamen Herre Jemini for en måde at argumentere på i stedet for at forholde sig til virkeligheden
Lad mig tage det geografiske område, hvor min kone og jeg bor – nemlig Lohals på Nordlangeland – for her er antallet af børn og unge faldet brat de seneste mange år.
Tidligere havde Lohals sin egen skole – Hou Skole – men den er lige som de andre skoler på Nordlangeland lukket på grund af de stadig mindre elevtal. I stedet er de første seks klassetrin samlet på Nordskolen, der havde 85 elever i de seks klasser i 2014/15, men hvor elevtallet var skrumpet til 19 i 2019/20.
Hvis vi fjerner det smukke ønske om at genskabe noget, der var engang og sætter virkeligheden ind i ligningen, bliver resultatet et ganske andet. Nemlig at om fem til seks år, så findes Nordskolen ikke. Derfor virker det kommunale mål som en flot fantasi, der desværre aldrig kan blive virkelighed.
Der er ikke ret meget at tilbyde børn og unge i Lohals eller på Nordlangeland. Derfor bliver der stadig længere mellem de legkammerater og venner, som alle børnefamilier har brug for, og derfor ville det være bedre med et mål, der passer til virkeligheden.
Hvad med at tiltrække flest mulige af de velbjærgede seniorer, der kan få mange penge fri ved at sælge deres huse i Odense, Aarhus og København og købe et hus til halv pris eller mindre på Langeland, og som tillige kan sikre sig godt med likvide midler til at nyde deres otium i pagt med noget af landets smukkeste natur. Det er netop, hvad de mange huse uden bopælspligt kan bruges til, og det er netop den type tilflyttere, der har valgt Lohals de seneste ti år.
Hele det nuværende oplæg til en bosætnings og tiltrækningspolitik bygger desværre på drømme og noget, der var engang, i stedet for at komme med realistiske, underbyggede og konkrete forslag.
Borgmester Tonni Hansen udtaler oven i købet følgende som optakt til oplægget.
”Vi vil i løbet af den kommende 10-årige periode sikre et stabilt befolkningsgrundlag og en øget gennemsnitlig indtægt. Jeg tror fuld og fast på, at vi kan lykkes sammen. Vi bor og lever et vidunderligt sted, vi har naturen, roen og nærheden til arbejdspladser. Men vigtigst af alt, har vi den langelandske mentalitet, hvor vi hjælper og bekymreros om hinanden og fejrer hinandens succeser”.
Hvad er det reelle indhold i borgmesterens ord? og hvordan vil en borgmester sikre en øget gennemsnitlig indtægt i en kommune, der konstant står med hatten i hånden foran politikerne på Christiansborg?
Jeg spørger bare og håber, at der fremover kommer noget reelt indhold i kommunalpolitikken på Langeland.
 

Når Langelands borgmester Tonni Hansen, SF, i dag (19/5)udtaler, at ”det er noget bras” med regeringens plan om et udrejsecenter i det tidligere asylcenter Holmegård på Sydlangeland, så kan han ret beset takke sig selv for det.

Tonni Hansen har inspireret regeringen til en sådan placering, da der var en ophedet debat om et udrejsecenter på øen Lindholm i Køge Bugt. På det tidspunkt – i december 2019 – udtalte Tonni Hansen følgende, da han blev spurgt, om Langeland kunne være et godt og egnet alternativ til den lille ø i Køge Bugt for en fremtidig placering af et udrejsecenter.

-Jeg synes personligt, at når folk er her i landet i en given periode, indtil de skal rejse ud, så skal de behandles ordentligt, udtalte Tonni Hansen og fortsatte:

-Langelænderne har før vist sig klar til at løse opgaver på dette område. Mit indtryk er, at Langeland er meget imødekommende, og det tror jeg også, man vil være i denne sammenhæng...”.

Man kan ikke betegne borgmester Tonni Hansens udtalelse som en invitation, men derimod som en inspiration, og det er desværre netop, hvad regeringen har fulgt ved at lade staten købe Holmegård for at indrette det tidligere asylcenter til forbrydere, der er dømt til udvisning af Danmark.

Når borgmester Tonni Hansen i dag ser tilbage på sine udtalelser, kan han forhåbentlig godt se, at han i 2019 skulle have sat sig bedre ind i, hvem der bor på udrejsecenter Kærshovedgård uden for Bording I Midtjylland og taget visse forbehold i sine udtalelser. Men det gjorde han ikke, og det kommer med stor sandsynlighed til at afspejle sig i stemmetallene ved det næste kommunevalg.

Borgmesterens udtalelser i december 2019 kan efter min vurdering medføre, at vi får en anden politisk førstemand på Langeland, og at to borgmestre – Bjarne Nielsen og Tonni Hansen – kan se tilbage på en asylpolitik, som de havde gjort klogt i at behandle på en anden måde.

Hvis Tonni Hansen nu vil forklare sig med, at han tænkte på udviste familier med børn og på udviste enlige kvinder med børn, da han udtalte sig i december 2019, kan det desværre kun hænge sammen med, at han ikke have sat sig ordentlig ind i tingene. Desuden skal man ikke lade sig snyde af sondringen mellem kriminelle, der er dømt til udvisning, og asylansøgere på tålt ophold. Der er mange asylansøgere på tålt ophold, som desværre har brugt ventetiden i Danmark til at begå kriminalitet, og som derfor også ville være dømt til udvisning, hvis de havde haft lovligt ophold her i landet.

Det er en trist dag for Langeland, og vi bør alle håbe, at der kommer så meget pres på regeringen, at udrejsecenter Holmegård aldrig bliver til virkelighed.

 

Det var kærlighed ved første blik, da vi en regnvejrsdag i sommeren 2005 kom til Lohals på det nordlige Langeland for første gang nogensinde.

Fyret, havnen, udsigten, skovene og stranden var helt nøjagtigt den feriecocktail, der kun kan komme gode oplevelser og behagelig afslapning ud af. 

 

designet af webdesigner.dk